Asbestloket

Samen maken we werk van een asbestveilig Vlaanderen.

Werking

Aanpak correct verloop asbestafvoer

Één aanspreekpunt

Van preventie tot uitvoering

Bij het asbestloket kan je terecht voor:

  • advies veilig verwijderen asbest
  • aankoop beschermingsmiddelen
  • aankoop plaat- en kuubzakken
  • afspraak ophaling asbest aan huis (zak en container)

Dankzij de samenwerking met onze gemeenten kunnen we de inzameling en verwerking van asbest subsidiëren. Daarom kan je gratis 20 foliezakken met asbest naar het recyclagepark brengen. Of voor een beperkt bedrag asbest thuis laten ophalen. 

Platenzak

De zak kan je vullen met 12 tot 13 asbestplaten, zoals golfplaten. Voor deze zak, een beschermingsset en de ophaling ervan aan huis betaal je 30 euro. 

Kuubzak

De zak kan je vullen met 1 m3 gebonden asbest, zoals dak- of gevelleien. Voor de zak, de ophaling ervan en een beschermingsset betaal je 30 euro.

Container

Voor grote afbraakwerken met asbest komt een medewerker ter plaatse. Hij beslist over de levering van een container. Hiervoor betaal je 170 euro.

Resultaten

Hoeveel asbest werd op een veilige manier verwijderd?

asbestophaling aan huis

Succesverhaal

Meer ophaling aan huis

De ophaling van asbest aan huis is een succes. We haalden in totaal bijna 817 ton op. Dat is 19% meer dan in 2021. Op de recyclageparken zien we wel de hoeveelheid dalen.

Ingezameld asbest

per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found

infographic asbesthoeveelheden
Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found