Straatcontainers

Glas en textiel zamelen we in via containers bij jou in de buurt.

Glas

Flessen en bokalen voor recyclage​

Ondergrondse glascontainers

Nieuwe trend met voordelen

Gebruiksvriendelijk, een mooi design en minder geluidshinder doen kiezen voor ondergrondse glascontainers. Sinds 2022 tellen we er in onze regio 26. Fost Plus subsidieerde gedeeltelijk 23 van deze ondergrondse containers.

In onze regio tref je ook 199 bovengrondse glasbollen aan. Net zoals bij de ondergrondse variant zorgen ze voor de gescheiden inzameling van gekleurd en niet-gekleurd glas.

Voor de recyclage van het glas werken we samen met Fost Plus. Het ledigen, onderhouden en reinigen van de glascontainers gebeurt door de firma Renewi. Onze handhavingcel ruimt het sluikstort op.  

Evolutie sluikstort op glasbolsites (in ton)

No Data Found

Textiel

Een tweede leven voor kledij en stoffen​

textielcontainer

Textielcontainers

Duurzame inzameling

Met oud textiel, zoals kleding en tafellinnen, kan je terecht op het recyclagepark en in de kringloopwinkel. Maar ook dichter bij huis. In al onze gemeenten, behalve Hamme, organiseren we de textielinzameling via straatcontainers.

VICT/Victrans halen het textiel op. Recutex sorteert het.

Evolutie vervuilde glasbolsites (in %)

No Data Found

Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found