Sensibilisering en afvalpreventie

We zetten alle inwoners aan tot correct sorteergedrag en stimuleren afvalpreventie in onze regio.

SENSIBILISERING​​

Je afval in de juiste zak of container

De Groene Wijzer

Praktische tips en weetjes in je brievenbus

Dit krantje verschijnt 3 keer per jaar. 90.000 inwoners krijgen daarmee berichten over onze dienstverlening, sorteeradvies en uitnodigingen voor workshops. 

ombudsman

Ombudsdienst

Beantwoordt alle sorteervragen

Heb je een vraag over sorteeradvies? Of werd je afval niet meegenomen? Dan kan je terecht bij onze ombudsdienst.

Gratis bereikbaar via 0800 92 992.

41% van het zwerfvuil bestaat uit peuken. Gemeenten delen zakasbakjes uit tijdens sensibiliseringsactie

Video afspelen

Week van de Handhaving

Vraagt aandacht voor sluikstort en zwerfvuil

Wie afval achterlaat aanspreken en beboeten. Dat is de insteek van de Week van de Handhaving. In 2022 werkte Verko samen met de gemeenten een sensibiliseringscampagne uit om de peukenproblematiek aan te pakken. In oktober deelden we gratis 5.000 zakasbakjes uit.

Leren sorteren​

Interactief leren is zoveel leuker

Workshops en lesmateriaal

Om de lessen rond afval interactiever te maken, kunnen kleuter- en basisscholen gratis een workshop boeken. In het schooljaar 2021-2022 vonden 57 sessies plaats. Voor de leerkrachten van het middelbaar onderwijs is downloadbaar lesmateriaal beschikbaar.

recyclagepark Lebbeke

Bezoek recyclagepark

We organiseren op aanvraag begeleide rondleidingen op het recyclagepark, eventueel aangevuld met een bezoek aan de kringloopwinkel in Appels of Wetteren.

In 2022 brachten ruim 140 leerlingen een bezoek aan het recyclagepark en/of de kringloopwinkel.

Video afspelen over PMD-sorteerstand

Sorteren met de smurfen

Sorteertwijfels over PMD? Stap met een virtualrealitybril een smurfenhuisje binnen en verzamel alle verpakkingen voor de blauwe zak. In september 2022 haalden we deze interactieve sorteerstand naar Lebbeke.

Evolutie afvaleilanden op evenementen

No Data Found

Sorteren op events

Afvaleilanden

Om sorteren te promoten, kunnen organisatoren op hun evenement afvaleilanden plaatsen. Er zijn containers voor PMD, glas, GFT en papier & karton.

Reserveer een afvaleiland voor je non-profitevenement. 

AFVALPREVENTIE​

Op weg naar minder afval​

Workshops

Kringlooptuinieren en voedselverlies beperken

In samenwerking met Vlaco organiseren we workshops over technieken om je tuin afvalvrij te maken en voedselverlies te beperken.

22
Deelnemers cursus composteersystemen
45
Deelnemers cursus thuiscomposteren
72
Deelnemers cursus bewaartechnieken voedsel

Verkoop compostbakken 2022

No Data Found

herbruikbare beker Verko

Afval vermijden op events

Herbruikbare bekers

De overheid verplicht organisatoren om hun event afvalarm te maken. In 2020 investeerde Verko in 50.000 herbruikbare bekers. Corona legde het eventgebeuren bijna 2 jaar stil. Daarom kon deze dienstverlening in 2022 pas echt opstarten.

Organisatoren van evenementen in onze aangesloten gemeenten kunnen de bekers gratis huren. Administratie, transport en reiniging van de bekers is betalend.

Uitgeleende herbruikbare bekers in 2022

No Data Found

No Data Found

Verkoop compostbakken 2022

No Data Found

Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found