Composteerfabriek

In onze ultramoderne vergistingsinstallatie verwerken we organisch-biologisch afval tot compost. Daarbij produceren we ook elektriciteit, spuiwater en biogas.

Vernieuwing fabriek

Opstartfase

Eind 2021 waren we volledig klaar met de bouw van onze nieuwe composteerinstallatie.

Begin 2022 werd de voorvergisting opgestart. Tegen de zomer haalden we de volledige verwerkingscapaciteit.

In juni werd de warmtekrachtkoppelingsinstallatie opgestart. Ze produceerde vanaf dan tot in december 2.235 MWh elektriciteit.

In juli werd de biogasopwerkingsinstallatie opgestart. Ze produceerde vanaf dan tot in december 1.920 MWh biomethaan.

Vanaf augustus werd het CNG-tankstation op onze site - voor ophaalwagens en dienstwagens van gemeenten - bevoorraad met gas dat we zelf produceren

Op 27 september vond de 1ste keuring van de warmtekrachtkoppeling plaats. Eind 2022 werd het dossier ingediend bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap om groenestroom- en warmtekrachtcertificaten te verkrijgen. 

Eind 2022 haalde de installatie de vereiste van 2 maanden ononderbroken werking en kon de 1ste serie technische testen van start gaan.

Op naar de voorlopige oplevering!

Producten

100% gerecycleerd

Wielladers met compost in bak

Compost

Afval wordt grondstof

Organisch-biologisch afval is het enige afval dat we zelf verwerken. We zetten het GFT en groenafval uit onze gemeenten en het GFT ingezameld door naburige intercommunales om in compost. Tijdens dit proces worden ook ammoniumsulfaat, biogas en elektriciteit geproduceerd.

In 2022 werden 2 nieuwe wielladers geleverd. Een Volvo L120H om compost te laden en een Volvo L90H om de brekers te vullen en de tunnels te ledigen.

Ammoniumsulfaat

Erkende meststof

De luchtzuivering van de composteerfabriek bestaat uit een chemische wasser gevolgd door een biofilter. Dat levert de erkende kunstmeststof ammoniumsulfaat op. In 2022 werd 400 ton afgezet.

Tanken aan CNG-station

Biogas, warmte, elektriciteit

Groen en circulair

In de vergister wordt het GFT en bermmaaisel in anaërobe omstandigheden (zonder zuurstof) omgezet in biogas en digestaat. Dit digestaat wordt verder verwerkt tot compost.

Het biogas wordt via een warmtekrachtkoppeling omgezet in elektriciteit en warmte.

Met de warmte houden we de vergister op temperatuur. We gebruiken ze ook in het composteerproces.

De elektriciteit wordt gebruikt voor de eigen behoefte van de installatie, het overschot wordt op het elektriciteitsnet geïnjecteerd.

Het biogas dat na omzetting in elektriciteit en warmte nog beschikbaar is, wordt omgezet tot biomethaan. Dit gaat naar ons CNG-tankstation. Wat nog overblijft, injecteren we op het aardgasnet. 

Garantie van oorsprong groen gas

In 2022 dienden we een aanvraag voor de garantie van oorsprong groen gas in. Op 23 augustus bevestigde productregistrator Fluxys het dossier. Die geeft de geproduceerde hoeveelheid gas maandelijks door aan de VREG, zodat onze garanties van oorsprong vermarkt kunnen worden.

Over CNG, CBG en biogas

CNG - Compressed Natural Gas - is onder druk gebracht aardgas. Sinds augustus 2022 bevoorraden we ons tankstation ook zelf met CBG - Compressed Bionatural Gas. Beide gassen zijn gelijk, maar de oorsprong verschilt. CBG komt vrij tijdens ons composteerproces. Daarbij vergisten we het GFT, snoeihout en bermmaaisel uit de Verko-gemeenten en omstreken. 

Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found