Huis-aan-huisinzameling

We halen bij jou thuis heel wat verschillende afvalsoorten op.

Ons ophaalteam

Tot jouw dienst!

Om de 2 weken halen onze ophalers jouw PMD, GFT en huisvuil op. Maandelijks komen ze langs voor papier & karton en 2 keer per jaar voor gemengde metalen, houtafval en snoeihout.

Ieder jaar organiseren wij een opleiding vakbekwaamheid voor onze chauffeurs. Zo blijft hun rijbewijs geldig.

Blijf op de hoogte

Ophaalkalender en app Recycle!

Hang onze kalender op je koelkast of ontvang meldingen op je gsm. Zo mis je geen enkele ophaling.

Track-and-trace

Onze planners weten steeds op welke locaties onze vrachtwagens zich bevinden. Zo kunnen ze indien nodig de route onmiddellijk bijsturen. Onze chauffeurs zien op een tablet in de wagen hoe ze moeten rijden. 

Meldingsbriefjes

Onze ophalers volgen regelmatig opleidingen over correct sorteren. Wanneer ze fout aangeboden afval tegenkomen, laten ze een meldingsbriefje achter. De bewoners kunnen hierover dan onze ombudsdienst contacteren. 

Vuilniszakken

Afvalzakken moeten wettelijk gezien voor 80% uit gerecycleerd materiaal bestaan, waarvan minstens de helft afkomstig van bij de eindgebruiker. Onze zakken van 2022 voldeden aan deze specificaties. 

Milieu

Biogas voor eigen gebruik en gemeenten

Tanken aan CNG-station

Sinds 2017 hebben we op onze bedrijfssite een CNG-vulstation. Zowel onze eigen wagens als voertuigen van de aangesloten gemeenten tanken er. Het Sociaal Huis van Dendermonde, stad Dendermonde, gemeente Wichelen, gemeente Hamme en de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen maakten in 2022 gebruik van deze service.

Sinds augustus 2022 wordt dit CNG-station bevoorraad met gas dat we zelf produceren in onze nieuwe vergistingsinstallatie.

Evolutie brandstofverbruik

No Data Found

Wagenpark

Schone wagens op CNG

Jaarverslag Verko 2022 wagenpark

Ons wagenpark telt 27 ophaalwagens. 16 daarvan hebben CNG-aandrijving. In 2021 liep ook een aanbesteding voor de vervanging van 4 GFT-ophaalwagens op CNG. Maar door leveringsproblemen in de autosector ontvangen we die pas in 2023. 

 

Daarmee voldoen we aan de richtlijn 2019/1161/EU inzake de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen, die bepaalt dat 10% van de aangekochte voertuigen in de periode tot 2025 schoon moet zijn.

Ondergrondse afvalcontainers

Hetzelfde systeem voor al onze gemeenten

Ondergrondse afvalcontainers Kerckwijk Hamme

We zetten in op alternatieve inzamelsystemen, zoals ondergrondse afvalcontainers voor hoogbouw of meergezinswoningen, of sorteerstraatjes in nieuwe woonwijken. 

De inzameling verloopt gescheiden en het principe ‘de vervuiler betaalt’ (diftar) wordt toegepast.

Op vraag van de gemeenten kwam er een aanbestedingsprocedure voor een specifiek inzamelsysteem en uniforme betaalmethode voor de retributies, zodat deze hetzelfde zijn in het hele werkingsgebied. De opdracht werd gegund aan de firma Sulo uit Ninove.

Op 28 april 2022 kregen we goedkeuring van OVAM voor het subsidiedossier. We vroegen daarnaast een vergoeding van Fost Plus aan.

Over CNG, CBG en biogas

CNG - Compressed Natural Gas - is onder druk gebracht aardgas. Sinds augustus 2022 bevoorraden we ons tankstation ook zelf met CBG - Compressed Bionatural Gas. Beide gassen zijn gelijk, maar de oorsprong verschilt. CBG komt vrij tijdens ons composteerproces. Daarbij vergisten we het GFT, snoeihout en bermmaaisel uit de Verko-gemeenten en omstreken. 

Wagenpark

Voertuigen op CNG

Ophaaldienst
  • Ophaalwagens
  • Containerwagen voor afvoer snoeihout op recyclageparken en lediging ondergrondse containers
  • Mini-ophaalwagen voor inzameling afval in nauwe straten en opruimen sluikstort
  • Servicewagen
  • Dienstwagen
 
Handhavingscel
  • Bestelwagen
  • Bakwagen met laadklep
 
Kringloopwinkel
  • Bakwagen met laadklep

Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found