Recyclageparken

Afval dat je naar het recyclagepark brengt, wordt meestal selectief ingezameld én gerecycleerd.

Bezoekers

Welkom op ons park!

Medewerker recyclagepark

Zowel bezoekers als parkwachters reageren positief op het reservatiesysteem dat we invoerden tijdens de coronapandemie. Wie toch zonder afspraak naar het park wil gaan, kan dit op woensdag en donderdag. 

In 2022 haalden we een omzet van 593.562 euro. Dat is een daling t.o.v. het jaar ervoor. In 2021 bedroeg de omzet 643.048 euro. 

Omzet per park per inwoner in 2022 (euro)

No Data Found

Afval

Recyclagepark Appels

Hoeveelheid afval

Selectief ingezameld en grofvuil

De aangeleverde hoeveelheid afval daalde van 31.722 ton in 2021 naar 27.679 ton in 2022. Dit is een daling van 12,9%.

Op het recyclagepark kan je terecht met papier & karton, gipsplaten, puin, metaalafval, autobanden, motorolie, KGA, TL-lampen, spaarlampen, frituurvet en -olie, hol en vlak glas, snoeihout, tuinafval, textiel, PMD, grofvuil, piepschuim, houtafval, elektrische apparaten, boomstronken, keramiek, gebonden asbesthoudend afval, harde plastics, matrassen en huisvuilzakken.

De aangeleverde hoeveelheid afval daalde met 12,9% sinds 2021

Evolutie hoeveelheid grofvuil en selectief afval op de recyclageparken (kg)

No Data Found

Klein elektro Appels

Afgedankt elektro​

Elektrische en elektronische apparaten

De samenwerkingsovereenkomst met Recupel werd vernieuwd. Op onze parken zamelt deze organisatie uitsluitend rookmelders en gasontladingslampen in. Voor al het andere elektro functioneert IDM als regionaal overslagstation.

Investeringen en contracten

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found

Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Hoeveelheid grofvuil en selectief afval per inwoner op de recyclageparken in 2022 (kg)

No Data Found

Investeringen en contracten

 • Vervanging kluis voor klein gevaarlijk afval in Appels
 • Vervanging 10 containers met schuifdak voor inzameling gipsafval
 • Aanbesteding voor vervanging diftarapparatuur werd gegund aan firma AIS uit Hofstade. Uitvoering is gepland voor 1ste trimester 2023.

Opgestarte contracten

 • Vervoer van PMD en papier-karton - Hertsens Transport, Kruibeke

Verlengde contracten

 • Verwerving frituurolie en -vetten - Quatra, Lokeren
 • Vervoer en verwerking autobatterijen - Vanheede, Geluwe
 • Vervoer en verwerking EPS - Eco Fill BEWI, Bornem
 • Vervoer en verwerking gemengde metalen - Stenofer, Willebroek
 • Vervoer en verwerking gebruikte motorolie - Vanheede, Geluwe
 • Vervoer en verwerking gewoon puin - Lammens Recycling, Dendermonde
 • Vervoer en verwerking KGA - Vanheede, Geluwe

Heraanbestede contracten

 • Vervoer en verwerking asbesthoudend puin - Catte Containers, Oudenaarde
 • Vervoer en verwerking cellenbeton - Renewi, Lommel
 • Vervoer grofvuil, tuinafval, snoeihout, boomwortels - Hertsens Transport, Kruibeke
 • Vervoer en verwerking harde plastics - Renewi, Lommel
 • Vervoer en verwerking houtafval - Stuer Containerdienst, Kruibeke
 • Vervoer en verwerking vlak glas - Vanheede, Geluwe

Aantal bezoeken per inwoner en per recyclagepark in 2022

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found